ul. Wrocławska 20; 65-427 Zielona Góra

O nas

Przedszkole nr 47 „HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI”

to inteligentna edukacja gwarantująca wszechstronny rozwój, samodzielność i kreatywność naszych przedszkolaków. Chcemy aby wszystkie dzieci miały tylko SZCZĘŚLIWE DNI.

Oferta

sieć przedszkoli

Dwuzmianowe
Przedszkole nr 47
"Happy Days - Szczęśliwe Dni" 
w Zielonej Górze

Rzetelna opieka 
Inteligentna edukacja
Domowe i zdrowe jedzenie  
Wysoka jakość świadczonych usług  

ZASADY POBYTU

W „Happy Days – Szczęśliwe Dni”

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Przedszkole dwuzmianowe - przed i po południu. Jesteśmy w gotowości od godziny 05:30 do 18:30. 

Wychowankowie mogą być odbierani z przedszkola przez rodziców, bądź prawnych opiekunów, jak również przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).

NABÓR

2021/2022

Od 15 marca 2021 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 i będzie trwał do 31 marca 2021 r.
Niezbędne informacje znajdziecie Państwo w poniższym linku:
Harmonogram rekrutacji
Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić elektronicznie.
Instrukcja przesyłania dokumentu poniżej:
Instrukcja
Przesyłając wniosek w formie elektronicznej należy pamiętać o wszystkich załącznikach potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów oraz adresu zamieszkania. Tylko kompletny wniosek – podpisany i zeskanowany wraz z zeskanowanymi, podpisanymi przez Rodziców załącznikami pod względem formalnym jest on poprawnie złożony.
Wnioski można składać także w formie papierowej. Powinny być umieszczone w koszulce lub kopercie i złożone do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do przedszkola.
Formularze dostępne są na naszej stronie w zakładce „Nabór”, a także na stronie internetowej Miasta Zielona Góra
Jednocześnie informujemy, że wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane.
Komunikat potwierdzanie woli 2021
Instrukcja potwierdzania woli przyjęcia
Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia (pdf)
Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia (doc)

Kontakt z nami

Godziny otwarcia

Dzieci przebywają w przedszkolu w dni powszednie w godzinach od 05:30 do 18:30.

Przedszkole nr 47 "Happy Days - Szczęśliwe Dni"

+ 48 728 847 847

ul. Wrocławska 20
65-427 Zielona Góra